Positiivinen pedagogiikka: kehutehtävä

23.1.2019

Nuorisoteatterin uudessa OPSissa painotetaan positiivista pedagogiikkaa. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Tutkimukset ovat osoittaneet, että ilolla ja myönteisillä tunteilla on suuri vaikutus oppimiseen ja muistamiseen. Vahvuusperusteinen opetus nojaa positiiviseen pedagogiikkaan, joka on koko koulun yhteinen asia: hyväksyvä ja myönteinen ilmapiiri, joka virheiden etsimisen sijaan keskittyy vahvuuksiin.

Positiivisuus on voimavara, joka lähtee organisaation sisältä, meistä työntekijöistä ja tietenkin oppilaista. Meillä on onnellinen tilanne siinä, että meillä on vain huipputyyppejä, joten positiivisuus on lähtökohtaisesti helppoa.

Mutta koska emme halua että positiivisuutta pidetään itsestäänselvyytenä, jaettiin viikko sitten työpaikkapalaverissa ”kehutehtävä” kaikille työntekijöille. Jokaisen tavoitteena on kehua yhtä nuorisoteatterilaista ja yhtä talon ulkopuolista henkilöä päivässä. Kehujen tulee olla aitoja ja rehellisiä. Niistä pidetään kirjaa ja tulokset kerrotaan aina lyhyesti viikkopalaverissa.

Tänään oli hankaluutta käytännön asioissa, junat ei kulkeneet ja lunta paljon ja muutenkin vähän hankalaa. Mutta palaverissa kuultujen kehujen jälkeen puhuimme spontaanisti siitä kuinka mukavaa meillä on töissä ja miten mielellään tänne aina tulee. Aika ihanaa minun mielestäni!

Kehutehtävä sai jatkoa ja ensi viikolla kuullaan taas lisää. Nytpä haastan sinutkin: opetellaan näkemään niitä positiivisia juttuja ja muistetaan puhua niistä. Sun ja sun läheistenkin päivät voi muuttua paremmiksi.

”kehu tai kaksi, muuttaa kaiken paremmaksi”


Kukkahattutätiterveisin

Sanna

Reksi