Mikä on Riihimäen Nuorisoteatterin salaisuus?

25.9.2019

Tämän kysymyksen kuulen tasaisin väliajoin. Miksi RNT on kasvanut niin suureksi? Mikä on sen salaisuus?

Viimeksi tänään mietin mitä toimittajalle vastaisin. Ei ole olemassa mitään yhtä reseptiä, vaan se on monien asioiden summa. RNT on monille tärkeä paikka ja kaikki meidän toimijat vievät omalla panoksellaan taloa eteenpäin. Yhteistyö on siis päivän sana. Mutta miten luodaan hedelmällinen maaperä yhteistyölle?

Turvalliset tunnetaidot

Positiivisen pedagogiikan kouluna jokaisen yksilön arvokkuus ja vahvuudet tulevat huomioiduksi Nuorisoteatterin arjessa. Turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri on kaiken oppimisen pohja. Se että jokaisella on oikeus kuulua ja tulla kuulluksi edesauttaa uusien asioiden oppimista ja viihtymistä merkittävällä tavalla.

Ihmisen aivot toimivat niin, ettei kukaan voi oppia säätelemättömän stressin tai voimakkaan yli- tai alivireyden tilassa. Jos oppilas kokee uhkaa tai turvattomuutta ja kehossa jyllää valmius joko taistella tai paeta, oppimiselle ei ole tilaa. (Inkeri Meriluoto, aivotutkija, kasvatustieteiden professori, 17.9.2019)

Tunteilla on iso merkitys oppimisessa ja myös toimintaympäristön luomisessa. Onkin tärkeää että me aikuiset, jotka omalla esimerkillämme opetamme sekä toisiamme että oppilaita, olemme sinut omien tunteidemme kanssa. Emme pelkää konflikteja tai isojakaan tunneryöppyjä, vaan hyväksymme ne osaksi normaalia elämää.

Nuorisoteatteri on turvallinen ympäristö harjoitella tunteita ja myös muita tärkeitä taitoja tulevaisuutta varten. Me olemme esimerkillämme avainasemassa siinä kuinka suhtaudumme itseemme ja kohtelemme muita.

Haastankin sinut tänä syksyisenä päivänä sanoittamaan tunteitasi ääneen. Kertomaan ympärillesi oleville ihmisille miten voit ja minkälaisia tunteita se sinussa herättää.  Olemaan läsnä.